Seminarji

Leto:
Datum Skupina Avtor Mentor Naslov Jezik Oddaja
08 Okt 2014 Žumer NAVODILA Slo OK
08 Okt 2014 Žumer NAVODILA Slo OK
15 Okt 2014 Kunšek Matic Gyergyek Inertial confinement fusion Eng OK
15 Okt 2014 Kovačič Nina Cvetko/Kovač Secondary ion mass spectrometry (SIMS) Eng OK
22 Okt 2014 Četina Klemen Žagar N. Hidravlična teorija burje Slo OK
22 Okt 2014 Pirker Luka Mertelj A. Ferromagnetic liquid crystals Eng
22 Okt 2014 Skerbiš Urša Križan High energy cosmic gamma rays detectors Eng
29 Okt 2014 Šmitek Petra Gomboc Gamma ray burst GBR 130427 Eng
29 Okt 2014 Gabrijelčič Matej Planinšič "Shadowgraph" Slo
05 Nov 2014 Zidar Mitja Širca Prihodnost potovanja po vesolju Slo
05 Nov 2014 Zadnik Matjaž Podgornik Surface tension and capillarity: macro- and microscopic views Eng
19 Nov 2014 Pogačnik Anja Arčon D Mionska spinska relaksacija Slo
19 Nov 2014 Korže Domen Dolinšek Physical properties of a catalyst intermetallic compound InPd Eng
19 Nov 2014 Predikaka Mitja Pestonik Hybrid avalanche photo detector for Belle II ARICH detector Eng
26 Nov 2014 Ulčakar Lara Ramšak Geometrijske faze v kvantni mehaniki Slo
26 Nov 2014 Poljanšek Nastja Čekada/Dolinšek Zaščitne prevleke za endoproteze Slo
26 Nov 2014 Kaiba Tanja Snoj/Žerovnik Determination of neutron induced nuclear reaction cross sections by time-of-flight measurements Eng
 

Pozor! Ko boste oddali seminar, imejte pripravljen tudi že napisan povzetek, in sicer v jeziku, v katerem pripravljate seminar. Ob oddaji vnašate tudi povzetke.

Seminarska naloga naj bo oddana v PDF formatu. Oddane datoteke naj ne bodo daljše od 2MB.

Vodja seminarja profesor Žumer navaja nekaj napotkov za samo izdelavo seminarske naloge. Priporočam, da še preden pričnete delati nalogo, te napoteke preberete. Objavljeni so pod imenom NAVODILA kot prvi seminar tega leta.

Obvestila.

Administrator dostop.